Logo Oniona.pl

Ocena związku - Numerologia

Twoja wibracja

Trzecim ważnym elementem wpływającym na związek dwojga ludzi są ich zależności numerologiczne. Wartość tych połączeń oceniamy w skali 2-10 punktów.

Od kiedy ludzie zaczęli myśleć, szukali możliwości poznania siebie i świata. W rozwijanej przez nich na ten użytek wiedzy tajemnej, liczby miały znaczenie mistyczne.

W czasach nowożytnych rozwijany jest m.in. system numeryczny Pitagorasa. To Pitagoras powiedział, że: „Liczba jest istotą wszystkich rzeczy”. Numerologia jest zatem nauką zajmującą się interpretacją praw natury i ducha ludzkiego poprzez liczby. A chodzi w niej o to, abyśmy nauczyli się używać siły liczb dla własnych korzyści. Człowiek rodząc się w określonym momencie i miejscu, pozostaje przez całe życie pod wpływem wibracji tego momentu i miejsca.

Współczesna numerologia posługuje się cyframi od 1 do 9. Przy czym cyfry nieparzyste odznaczają się większą aktywnością od parzystych, bardziej pasywnych. Liczby nieparzyste związane są bardziej z tym, co duchowe, liczby parzyste zaś bardziej z tym, co materialne i ziemskie. Głębsze znaczenie liczb przybliżają nam następujące ich określenia:

Boska Jedynka, Dwójka jako symbol biegunowości, święta liczba Trzy, Czwórka jako symbol tego, co materialne, Tajemnicza liczba Pięć, Szóstka jako liczba miłości, mistyczna liczba Siedem, Ósemka jako liczba o podwójnym znaczeniu. Tylko w szczególnych przypadkach używa się liczb 11, 22, 33 i 44, tak zwanych liczb mistrzowskich.

Zgodnie z prawami numerologii, na Portret Numerologiczny człowieka składają się wibracje jego urodzenia, imienia oraz podpisu. Całość obrazu osoby tworzy więc kilka liczb. Wibracja urodzenia w każdym przypadku dominuje nad pozostałymi wibracjami, ponieważ jest niezmienna. Natomiast wibracje imienia i podpisu wzmacniają ją tylko lub osłabiają.

Wibrację urodzenia obliczamy sprowadzając sumę dnia, miesiąca i roku urodzenia do liczby jednocyfrowej. Cyfra ta określa zalety i wady osoby.

Wibracja urodzenia osoby urodzonej 27.05.1989r. wynosi: 2+7+0+5+1+9+8+9=41=4+1=5 a osoby urodzonej 28.01.1988r. wynosi: 2+8+0+1+9+8+8=36=3+6=9

Jeśli pragniemy odmiany czy zupełnie nowego życia, powinniśmy zmienić swoje imię lub podpis. Nowe imiona otrzymywali uczniowie Jezusa, przybierają je papieże oraz osoby zakonne. Oznacza to początek nowego życia. Dzieje się tak też niejako automatycznie, kiedy kobieta przyjmuje nazwisko męża. Korzystne więc byłoby wcześniejsze sprawdzenie tej nowej wibracji u dobrego numerologa.

Numerologia to bardzo szeroka i ciekawa dziedzina wiedzy, dająca też wiele innych możliwości. Na przykład za pomocą specyficznych obliczeń możemy poznać szczególnie ważne lata w swoim, lub w życiu innej osoby. Robimy to tak, że do liczby roku urodzenia dodajemy sumę jego poszczególnych cyfr. Dla rocznika 1957: 1957+22(1+9+5+7)=1979, kolejny ważny rok losu liczymy dodając do roku obliczonego poprzednio, sumę jego poszczególnych cyfr:

1979+26(1+9+7+9)=2005, następny to 2005+7(2+0+0+5)=2012 itd. Czy owe lata należą do szczęśliwych czy nie (różnie u różnych osób), można również stwierdzić matematycznie.

Osobowości numerologiczne

JEDYNKA

Jedynki są osobami zmiennymi, niezależnymi i lubiącymi polegać na sobie. Zwykle czułe i wyrozumiałe potrafią też być gwałtowne, zaborcze i zdystansowane zwłaszcza wtedy, gdy są w kłopotach. Miłość jest dla nich ważna. Nie sposób ich zastraszyć, poskromić czy też oszukać. To silne osobowości, które często pracą udowadniają, że niemal wszystko jest możliwe. W związku zwykle dominują i to tym bardziej, im mocniej czują się związane z partnerem.

DWÓJKA

Dwójki należą do najlepszych partnerów. Są miłe, czułe i wyrozumiałe, potrafią się przypodobać. Ważne są dla nich dom, bliscy, harmonia w związku i akceptacja partnera. W głębi duszy są samotnikami, stąd czasem potrzebują odosobnienia. To też romantycy zdolni do poświęceń, więc bywają zdominowani lub wykorzystywani. Dwójki powinny zapanować nad swoją nadwrażliwością i realniej patrzeć na życie.

TRÓJKA

Trójki mocno przeżywają różne doświadczenia życiowe, a więc i uczucia. Są atrakcyjne dla płci przeciwnej i często bywają zakochane w wyidealizowanym obrazie partnera. W związku z właściwą osobą są lojalne i cenią sobie życie rodzinne. Są wesołe, wyrozumiałe i nie zachowują uraz, chociaż czasem zapominają o bliskich poświęcając się swoim zainteresowaniom. Mogą też zaskakiwać otoczenie częstą zmianą nastrojów.

CZWÓRKA

Czwórki są przede wszystkim lojalne i godne zaufania. Z trudem okazują uczucia, więc wolą je potwierdzać czynami. Są to osoby powściągliwe i rozważne, stąd dłużej wybierają i poznają swojego partnera. W związkach Czwórki są raczej wierne, ale bywają zaborcze i zazdrosne. Lubią dom i dbają o dobre warunki życia rodziny. Ich związków nie postrzega się jako namiętnych czy romantycznych, ale Czwórki potrzebują miłości i potrafią ją przeżywać w sobie.

PIĄTKA

Piątki są pogodne, uczuciowe i towarzyskie. Ale ludzi traktują dosyć powierzchownie więc niewielu mają przyjaciół i bywają samotne. Są żywotne i zmysłowe więc przyciągają płeć przeciwną, ale bywają nieśmiałe i nie potrafią wyrażać uczuć, chociaż marzą o romantycznej miłości. Odważnej Piątce rzadko kto się oprze, bo życie z nią jest bardzo ciekawe. Ona powinna jednak uważnie dobrać sobie partnera. Z odpowiednim będzie szczęśliwa, z każdym innym stanie się zgorzkniała, krytykująca i napastliwa. Piątki powinny opanować swój zmienny temperament.

SZÓSTKA

Szóstki są lojalne, szczere i sympatyczne. Lubią ludzi i chętnie służą im pomocą, chociaż niepotrzebnie przejmują się drobnymi sprawami. Uczucia do ostatecznie wybranej osoby traktują poważnie. W związkach cenią stabilizację i równowagę, a mając ją, zadowoleniem i opieką otaczają całą rodzinę. Nie powinny jednak przesadzać z nadopiekuńczością ograniczającą wolność innych osób. Szóstkom potrzebna jest praca nad wewnętrzną równowagą.

SIÓDEMKA

Siódemki z trudem osiągają harmonię z samym sobą. W konsekwencji trudniej im, niż innym ludziom, znaleźć stabilizację w związkach. Siódemki są zwykle rozsądne, elokwentne i posiadają szeroką wiedzę, którą się dzielą. Ale brak umiejętności wyrażania uczuć, nieśmiałość i zdystansowanie powodują, że są one postrzegane jako osoby chłodne i obojętne, co izoluje je od innych osób, często czyniąc samotnikami. Jednak w głębi duszy Siódemki są głęboko uczuciowe, wrażliwe na zranienie i o dużej skali intensywności przeżyć.

ÓSEMKA

Ósemki to pewne siebie, ambitne, odważne i zaborcze osoby, które zwykle automatycznie podporządkowują sobie innych ludzi. Stąd rzadko mają prawdziwych przyjaciół. Potrafią być lojalne i mogą się poświęcać, ale tylko przy wzajemności. Jako wrogowie są bezkompromisowe i zawzięte. Uczciwie pomszczą swoje upokorzenia, bo są pamiętliwe. Ósemki ze swoim nieuchwytnym czarem i ciekawą osobowością są atrakcyjne dla płci przeciwnej. Ale wymagając od partnera pełnego oddania, same popadają w skrajności okazując mu to namiętność to obojętność. Nie każdy zniesie ich styl. Mają one podwójną naturę, co może zapowiadać zarówno niepowodzenia jak i sukces ich życiu.

DZIEWIĄTKA

Dziewiątki to osoby pełne rezerwy, chociaż z temperamentem i na swój sposób uczuciowe. Są niezależnymi marzycielami, ale szanują tradycyjny dom. Mając dużą potrzebę miłości i bezpieczeństwa, wobec właściwego partnera są lojalne, oddane i ufają mu. Związek traktują poważnie, ale muszą przy tym cenić i podziwiać partnera. Jeśli stracą złudzenia, stają się obce. Często zaniedbują własne sprawy i rodzinę, na rzecz spraw zewnętrznych. W większości to trudne charaktery więc winny uważać, z kim się wiążą. Ich partner winien zapewnić im stabilizację i wsparcie. Jeśli w Dziewiątce przeważy ich negatywna strona, będą wyolbrzymiać problemy i wady partnera, czyniąc związek trudny do zniesienia.

Najlepsze połączenia

Za najlepsze uznano takie połączenia numerologiczne, które oceniono na co najmniej 7 punktów z 10 możliwych. Są to kolejno (w nawiasie numery równorzędne):

Jedynka
- z Dwójką, Szóstką, (Czwórką i Siódemką)
Dwójka
- z Szóstką, (Jedynką i Dwójką), (Czwórką i Ósemką)
Trójka
- z Trójką, Piątką, Ósemką
Czwórka
- z (Czwórką, Siódemką i Dziewiątką), (Dwójką i Szóstką), Jedynką
Piątka
- z Piątką, Trójką, Ósemką
Szóstka
- z (Dwójką, Szóstką), Ósemką, (Jedynką i Czwórką)
Siódemka
- z Dziewiątką, (Czwórką i Siódemką), Jedynką
Ósemka
- z Szóstką, Dwójką, (Piątką i Trójką)
Dziewiątka
- z Siódemką, Czwórką, Dziewiątką

Numerologiczne rozwody

Rozwody numerologiczne (osoby z podziałem na płeć), na przykładzie badań 1001 par rozwiedzionych:

NumerJedenDwaTrzyCzteryPięćSześćSiedem Osiem Dziewięć
ONA11710211910899121116104115
ON11095103130130108104101120

Przeciętna ilość rozwiedzionych - 111 osób.

Najczęściej rozwodziły się panie będące numerologicznymi Szóstkami i panowie będący numerologicznymi Czwórkami i Piątkami. Najrzadziej panie Piątki i panowie Dwójki.

Rozwody w połączeniach numerologicznych (pary z podziałem na płeć)

ONA
ON
JedenDwaTrzyCzteryPięćSześćSiedemOsiemDziewięć
Jeden8131591017181010
Dwa117111371217107
Trzy111513816514813
Cztery161514141015171118
Pięć171815131311161314
Sześć19816149139812
Siedem10111210111561811
Osiem1441111101281714
Dziewięć11111216132111916

Przeciętna ilość rozwiedzionych - 12 par.

Najczęściej rozwodziły się panie Szóstki z panami Dziewiątkami, a najrzadziej panie Dwójki z panami Ósemkami.

POLECAMY

Szkoła Fotograficzna
KWADRAT
Szkoła Fotografii