Logo Oniona.pl

W rodzinie

Warto wiedzieć

Własny związek i rodzina to sytuacje, w których uczestniczymy niemal przez całe swoje życie. Poniżej przedstawiono więc kilka zależności, na które warto zwrócić uwagę.

Jeśli z którymś z dzieci wiąże was lepsza relacja, niż z pozostałymi, to dziecko to bywa waszym pupilem. A jeśli dzieci łączą dobre zależności, to od razu to po nich widać. Bawią się razem i pomagają sobie wzajemnie. Dorosłe, utrzymują ze sobą kontakt.

Jeśli zdarzyło się, że kobieta ma o wiele lepsze relacje (biorytmiczne, zodiakalne, numerologiczne, w znakach chińskich) z synem, niż ze swoim partnerem, to z czasem może ona całą swoją uwagę koncentrować na tymże synu, zaniedbując przy tym swój własny związek. Mężczyzna mający lepsze relacje z córką, niż ze swoją partnerką, może podporządkować ją (często nieświadomie) swojemu autorytetowi lub władzy.

Jeśli zdarzyło się, że to wy właśnie jesteście takimi ukochanymi synami czy córkami, to powinniście zwrócić szczególną uwagę na to, by z waszym przyszłym partnerem łączyły was jeszcze lepsze relacje i więzi, niż z rodzicem, wtedy w przyszłości (być może)nie będziecie czuli się ?pokrzywdzeni?. Znalezienie takiej osoby nie będzie łatwe, ale jeśli się powiedzie, będziecie w stanie uniezależnić się i zbudować własny, dobry związek.

Jeśli zdarzyło się, że tworzycie związek z osobą silniej związaną z rodzicem, niż z tobą, to musicie zaakceptować fakt, że dla twojego partnera już zawsze wzorcem będzie matka czy ojciec, a nie ty.

Powyższe sytuacje to także poważne wyzwanie dla niektórych rodziców - by potrafili wspierać dążenia swoich dzieci, by nauczyli się, jak pozwalać im dorosnąć i by nie upatrywali w nich osób zastępujących im partnerów. Dorosłe dzieci naturalną koleją rzeczy powinny się usamodzielniać i budować własne, niezależne życie czy związki, oraz dbać o ich powodzenie, bo to kolejny i konieczny etap ich rozwoju i odkrywania siebie.

W poniższym przykładzie zostały wyeksponowane tylko rodzinne więzi emocjonalne i duchowe, wynikające głównie z zależności biorytmicznych i zodiaku księżycowego.

Przykład:

Sekwencje urodzenia:

Relacja: biopowinowactwo (fizyczne 30%, psychiczne 0%, intelektualne 58%)(1+1+1) tj.3pkt.+ zodiak (9+5):2 tj. 7pkt.+ numerologia 9pkt.+ znak chiński 7pkt. = 3+7+9+7 = 26pkt.

Tutaj para pozostaje w biorytmicznej obcości i w luźnych związkach duchowych.

Relacja: biopowinowactwo (fizyczne 30%, psychiczne 64%, intelektualne 15%)(1+3+0) tj.5pkt. + zodiak (7+ 6):2 tj. 6,5pkt.+ numerologia 9pkt.+ znak chiński 10pkt. = 5+6,5+9+10 = 30,5pkt.

Kobietę z synem łączy wysokie biopowinowactwo psychiczne i głęboka empatia wynikająca z połączenia tych samych księżycowych znaków zodiaku. Przywiązanie syna do matki zwiększa jego znak Bliźniąt (synowie spod tego znaku zwykle bardziej przywiązują się do matek, niż synowie spod innych znaków). Ona stoi tu przed trudnym zadaniem polegającym głównie na ograniczeniu swojej nadopiekuńczości i zdystansowaniu się do emocji syna. Natomiast równie trudnym zadaniem syna będzie usamodzielnienie się, także dzięki wyborowi odpowiedniej partnerki życiowej.

Relacja: biopowinowactwo (fizyczne 39%, psychiczne 36%, intelektualne 27%)(1+1+0) tj.2pkt. +zodiak (6+5):2 tj. 5,5pkt.+ numerologia 8pkt.+ znak chiński 10pkt. = 2+5,5+8+10 = 25,5pkt.

Ojciec z synem pozostają tu w biorytmicznej obcości i posiadają luźne związki duchowe. Tak więc On mając dość luźne związki emocjonalne i duchowe z obojgiem tj. z trzymającymi się razem partnerką i synem, może z czasem (jeśli rodzina go nie wesprze), poszukiwać innych sposobów na zaspokajanie własnych potrzeb w tym obszarze.

Trzeba tu zaznaczyć, że w wielu rodzinach takie zależności nikną, bo pozbawiane są większego znaczenia dzięki szacunkowi dla drugiego człowieka, wzajemnej miłości czy odpowiedzialności partnerów za rodzinę. Rodziny takie wykorzystują do maksimum wszystkie te elementy, które ich przede wszystkim łączą.

POLECAMY

Szkoła Fotograficzna
KWADRAT
Szkoła Fotografii