Logo Oniona.pl

Ta trzecia, ten trzeci

Pojawiająca się konkurencja to oczywiście bardzo skomplikowane zagadnienie. Romanse czy zakochania, i wszelkie wybory dokonywane w tej sprawie, należą do trudnej dziedziny psychologii człowieka i nie tym będziemy się tutaj zajmowali. W tak trudnych sytuacjach życiowych możemy jednak spróbować ocenić, z punktu widzenia przyjętego tu sposobu badania relacji pary, jaka jest szansa kontynuacji własnego lub kolejnego związku.

W sytuacji trudnego wyboru uczuciowego dobrze byłoby poznać relacje zaangażowanych w nią osób, a także relację osoby trzeciej z jej aktualnym partnerem (jeśli taki jest). Na tej podstawie z pewnością uda się wam określić prawdopodobną tendencję biegu spraw. Pomoc uzyskacie w części Obliczenia.

Przykład:

Relacja: biopowinowactwo: fizyczne 4%, psychiczne 50%, intelektualne 64% (1+3+1) tj. 5pkt. + zodiak (4pkt.+ 6pkt.):2 tj.5pkt. + numerologia 8pkt. + znak chiński 6pkt. = 5 + 5 + 8 + 6 = 24pkt. na 40 możliwych tj. 60% szans na powodzenie związku.

Para ta rozstała się, gdy pojawił się „ten trzeci”.

Relacja: biopowinowactwo: fizyczne 74%, psychiczne 64%, intelektualne 33% (4+4+0) tj. 8pkt. + zodiak (10+ 8):2 tj. 9pkt. + numerologia 9pkt. + znak chiński 6pkt. = 8 + 9 + 9 + 6 = 32pkt. na 40 możliwych tj. 80% szans na powodzenie związku.

Tak korzystne relacje zdarzają się rzadko, a wzajemna fascynacja oparta na solidnej podstawie mogła przerodzić się w trwały i dobry związek. Jednak ?ten trzeci? zrezygnował z kontynuacji tego układu i pozostał z dotychczasową partnerką. Tak więc jego związek przetrwał a przedstawia się on następująco:

Relacja: biopowinowactwo (3+4+2)9pkt.+ zodiak (8+8):2tj. 8pkt. + numerologia 7pkt. + znak chiński 7pkt. = 9 + 8 + 7 + 7 = 31pkt. tj. 78% szans na powodzenie związku.

I jeszcze kilka spostrzeżeń. Jeśli będąc w dobrym związku zainteresujecie się osobą, z którą macie słabsze powiązania, to raczej prędzej, niż później, to odczujecie. Jeśli będzie odwrotnie, przy słabszym związku poznacie kogoś, z kim relacje są lepsze, bądźcie ostrożni. Lepsze, nie muszą oznaczać wystarczająco dobrych. A jeśli nawet tak jest, to dana osoba trzecia może być równie mocno związana z dotychczasowym partnerem, więc raczej nie zniszczy swojego układu, dla was.

Często bywa też tak, że waszą lub partnera uwagę zwracają takie osoby trzecie, z którymi posiadacie w jakimś elemencie sekwencji (biopowinowactwo, zodiak, numerologia lub chiński znak zwierzęcy) maksymalną lub wysoką ilość punktów. Taka ocena oznacza ważny (a może przez was pożądany) walor (np. więź duchowa) tejże osoby trzeciej, bo zwykle jest to jednocześnie słabsze ogniwo waszego obecnego związku. Wtedy możecie mieć wrażenie, że tworząc z taką osobą trzecią nowy związek zachowacie wszystkie zalety poprzedniego związku uzupełniając go „tylko” o walor pożądany. Tak nie jest, chociaż - pomijając już psychologię ewolucyjną czy inne tęsknoty (władza czy prestiż osoby trzeciej, seks, walory wieku, wspólne pasje lub nałogi, brak poczucia samotności itp.) - pożądany walor możecie próbować, wraz z człowiekiem, zdobyć. Jednak przy nie najlepszych pozostałych elementach związku, w sumie, poniesiecie straty.

POLECAMY

Szkoła Fotograficzna
KWADRAT
Szkoła Fotografii