Logo Oniona.pl

Ocena związku - Biopowinowactwo

Znaczenie biopowinowactwa

Pierwszym ważnym (a może i najważniejszym) elementem wpływającym na związek dwojga ludzi jest ich biopowinowactwo. Oceniamy je w skali 2-10 punktów. Co to takiego?

Wiele rzeczy w naturze podlega określonym rytmom. Są to np. rytmy pór roku, faz Księżyca, rytmy dnia i nocy. Także człowiek faluje zgodnie ze swoim naturalnym rytmem.

Biorytm, to regularny rytm biologicznej sprawności (wydolności) organizmu ludzkiego.

Wyróżniamy 3 rodzaje biorytmów: fizyczny, psychiczny i intelektualny, przy czym, dla dobra związku, dwa pierwsze są podstawowe. Wszystkie one rozpoczynają swój indywidualny bieg w chwili narodzin człowieka.

Biorytm fizyczny wpływa na samopoczucie fizyczne, odporność na warunki zewnętrzne, wytrzymałość, energię do działania itp.

Biorytm psychiczny wpływa na nastrój, wrażliwość, intuicję, ochotę na seks itp.

Biorytm intelektualny związany jest z pamięcią, zdolnością kojarzenia i bystrością umysłu, logiką działania itp.

Cykle poszczególnych biorytmów nie trwają jednakowo długo. Cykl fizyczny wynosi 23 dni, psychiczny 28, a intelektualny 33 dni. Każdy cykl jest dwufazowy; pierwszą połowę stanowią wyże (oznaczające dobrą kondycję w danym biorytmie), drugą niże.

Biopowinowactwo, to procentowy wynik porównania biorytmów dwóch osób. Mamy więc biopowinowactwo fizyczne, psychiczne i intelektualne.

Biopowinowactwo mieszczące się w przedziale około 48 - 86%, zwłaszcza w biorytmie fizycznym i psychicznym sprawia, że dwie osoby pozostają ze sobą w harmonii tym wyższej, im wyższe jest ich biopowinowactwo. Tacy ludzie od razu się polubią, bo będą odczuwali podobnie i zrozumieją się nawzajem. Przy dodatkowo dobrym biopowinowactwie intelektualnym, będą potrafili konstruktywnie porozmawiać ze sobą.

Tu trzeba dodać, że podobny biorytm intelektualny nie oznacza automatycznie podobnego poziomu inteligencji dwóch osób. Jeśli więc odkryjemy, że mamy 100% biopowinowactwo intelektualne z genialnym uczonym, to przecież nie możemy się uważać za równie genialnych. To oznacza tylko, że w tym samym czasie mamy podobne możliwości intelektualne tyle, że na swoim własnym, osobniczym poziomie. Wysokie biopowinowactwo intelektualne osób o podobnym poziomie inteligencji, zwłaszcza wtedy, gdy mają one podobne zainteresowania czy też pracują albo tworzą coś razem, umożliwia im swobodną wymianę poglądów z wzajemnym zrozumieniem. Potrafią też one przekonywać się nawzajem bez narzucania drugiemu swoich racji. Ich rozmowy i dyskusje sprawiają im dużą przyjemność. Jest to ważny walor pary przede wszystkim w okresie, gdy partnerzy nie mają (jeszcze, już, bądź wcale) zobowiązań rodzinnych.

Biopowinowactwo kształtujące się na poziomie około 35% i niżej (w biorytmie fizycznym i psychicznym) sprawia, że dwie osoby mogą czuć się ze sobą obco, a partnerzy żyją bardziej obok siebie, niż ze sobą. Mają oni kłopoty z wczuciem się i zrozumieniem drugiej osoby, z tolerancją dla niej. Najbardziej niekorzystne jest biopowinowactwo zerowe, ponieważ tu dodatkowo nakładają się na siebie dni, w których najłatwiej o kłótnie. Przy takiej biorytmicznej obcości sytuacja wygląda mniej więcej tak, że jak jedno z was jest pełne energii, to drugie wolałoby odpocząć. Jednemu radość rozpiera serce, a drugie akurat jest przygnębione. Jeśli są to stany chroniczne, bo biopowinowactwa nie można "poprawić", to doprawdy trudno jest przez wiele lat ciągle pocieszać partnera, gdy samemu jest się radosnym czy pełnym energii lub odwrotnie, trudno jest zrozumieć, dlaczego partner jest ruchliwy i pogodny, skoro my właśnie jesteśmy zmęczeni czy przygnębieni lub przewrażliwieni.

Biopowinawactwo 100% i zbliżające się do tej wysokości (w biorytmach fizycznym i psychicznym) wywołuje głęboką empatię i zrozumienie między dwojgiem ludzi, ale właśnie z tego powodu nie jest to układ najlepszy. Powoduje on huśtawkę emocjonalną, której nie można zatrzymać, ponieważ, jak wspomniano, biopowinowactwa nie da się zmienić. Trzeba się do tego raczej przyzwyczaić i taki stan rzeczy zaakceptować. Taka sytuacja wygląda mniej więcej tak, że kiedy oboje jesteście w wyżach, to w sposób naturalny jest wam razem cudownie. Ale kiedy oboje wchodzicie w niże, to każde z was oczekuje wsparcia i zrozumienia od partnera, który wtedy właśnie nie jest w stanie go wam ofiarować. Nie możecie więc wyczuć i zrozumieć, dlaczego jest tak ciężko, skoro było tak wspaniale. Następnie cykl się powtórzy; im lepiej wam razem w wyżach, tym trudniej w niżach. I tak już będzie, trzeba sobie z tego zdawać sprawę.

Relacje opisane powyżej są oczywiście celowym uwydatnieniem biorytmicznej zależności dwojga ludzi, dla jej wyraźniejszego zobrazowania. Natomiast intensywność rzeczywistych relacji określa energia pulsowania poszczególnych biorytmów. Jest ona inna dla każdego człowieka a także może się zmieniać w różnych okresach jego życia. Niektórzy wyraźnie czują napływ lub odpływ sił życiowych, mocno odczuwają stany dobrego czy gorszego samopoczucia. Zauważają, że raz myśli i zapamiętuje im się łatwiej i sprawniej, lub że czasem o wiele dłużej muszą nad tym samym problemem popracować. Inni zdają się takich wahnięć zbytnio nie odczuwać, lub po prostu nie zwracają na nie uwagi.

Obliczanie biopowinowactwa

Obliczanie biopowinowactwa z drugą osobą nie jest trudne. Powinniście tylko wiedzieć, ile dni dotąd przeżyliście, pamiętać, że długość cyklu biorytmu fizycznego wynosi 23 dni, psychicznego 28 dni i intelektualnego 33 dni, oraz umieć korzystać z tabel pomocniczych. Jeśli chcielibyście być bardziej dokładni, to urodzeni po południu swoją liczbę przeżytych do dzisiaj dni mogą pomniejszyć o 1.

Biopowinowactwo fizyczne zaczynamy obliczać od podzielenia przez 23 ilości przeżytych dotychczas dni (osobno dla siebie i osobno dla wybranej osoby). Otrzymane z dzielenia reszty odejmujemy od siebie (zawsze mniejszą od większej). Ta liczba stanowi różnicę dni cyklu biorytmu fizycznego dwóch osób i odpowiada procentowi ich biopowinowactwa fizycznego. Procenty odczytujemy z właściwej tabeli. Następne dzielenie i te same czynności powtarzamy dla cyklu psychicznego i intelektualnego.

Przykład :

 • osoba1 - 12 135 przeżytych dni : 23 (cykl fizyczny) = 527 i reszta 13
 • osoba2 - 10 080 przeżytych dni : 23 (cykl fizyczny) = 438 i reszta 6

biopowinowactwo fizyczne: 13 - 6 = 7 (różnica dni cyklu) = 39% (wg tabeli 1)

 • osoba1 - 12 135 : 28 (cykl psychiczny) = 433 i reszta 11
 • osoba2 - 10 080 : 28 (cykl psychiczny) = 360 i reszta 0

biopowinowactwo psychiczne: 11 - 0 = 11 (różnica dni cyklu) = 21% (wg tabeli 2)

 • osoba1 - 12 135 : 33 (cykl intelektualny) = 367 i reszta 24
 • osoba2 - 10 080 : 33 (cykl intelektualny) = 305 i reszta 15

biopowinowactwo intelektualne: 24 - 15 = 9 (różnica dni cyklu) = 46% (wg tabeli 3)

Parę z biopowinowactwem fizycznym 30%(1pkt.), psychicznym 21%(1pkt.) i intelektualnym 46%(0pkt.) cechuje biorytmiczna obcość. Wartość takiego biopowinowactwa wynosi tylko 1+1+0= 2pkt. Natomiast najlepsze pary to te, które w biorytmach fizycznym i psychicznym uzyskują łącznie co najmniej 7 pkt.

Tabele pomocnicze

 1. Biopowinowactwo fizyczne
  różnica dni cyklu 01234567891011
  232221201918171615141312
  %100918374655748393022134
 2. Biopowinowactwo psychiczne
  różnica dni cyklu 01234567891011121314
  2827262524232221201918171615 
  %10093867971645750433629211470
 3. Biopowinowactwo intelektualne
  różnica dni cyklu 012345678910111213141516
  3332313029282726252423222120191817
  %100948882767064585246393327211593

Warto wiedzieć

Adopcja

Pan Jerzy Sikora, jeden z badaczy biorytmiki stwierdził: „Zbadałem wiele spraw sądowych o tzw. rozwiązanie przysposobienia i wiem, że w przytłaczającej większości tych spraw między przysposabiającym a przysposabianym istniało niewielkie, mniej niż 40% biopowinowactwo”

Rozwody

Spośród 1001 par rozwiedzionych, które przebadałam, aż 82% z nich posiadało, zwłaszcza w biorytmie psychicznym i fizycznym, biopowinowactwo niższe niż 40%.

Zespoły pracownicze

Osoby blisko ze sobą współpracujące powinno cechować wysokie, ponad 60%, biopowinowactwo intelektualne.

POLECAMY

Szkoła Fotograficzna
KWADRAT
Szkoła Fotografii